Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας

Νίκος Αναστασιάδης 

7ος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

28 Φεβρουαρίου 2013 - Σήμερα

 

Δημήτρης Χριστόφιας

6ος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

28 Φεβρουαρίου 2008 - 28 Φεβρουαρίου 2013

 

Τάσσος Παπαδόπουλος

5ος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

28 Φεεβρουαρίου 2003 - 28 Φεβρουαρίου 2008

 

Γλαύκος Κληρίδης

4ος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

1993 - 2003

 

Γιώργος Βασιλείου

3ος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

21 Φεβρουαρίου 1988 - 1993

 

Σπύρος Κυπριανού

2ος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

3 Σεπτεμβρίου 1977 - Φεβρουάριο 1988

 

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' 

1ος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

16 Αυγούστου 1960 - 3 Αυγούστου 1977