October 27, 2018

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στα εγκαίνια της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι στην ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη της Λεμεσού και όχι μόνο, τέλεση των εγκαινίων της νεοανακαινισθήσης Δημοτικής Πανεπιστημιακής της Βιβλιοθήκης.

Μίας βιβλιοθήκης, η οποία ως φορέας γνώσεων και αξιών και ως θεματοφύλακας της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αναμένεται να αναδειχθεί για τον τόπο μας σε έναν θεμελιώδη παράγοντα υποστήριξης και ενίσχυσης του πολιτισμού, της παιδείας, της έρευνας, της επιστήμης και της εν γένει πνευματικής δημιουργικής παραγωγής.

Συγκαταλέγοντας στην περιουσία της πλούτο σημαντικών από άποψη θεματολογίας, ποικιλίας και σπανιότητας έντυπων και ψηφιοποιημένων συλλογών και ακολουθώντας τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στη βιβλιοθηκονομία και στην τεχνολογία, η βιβλιοθήκη αποτελεί έναν θησαυρό πληροφοριών που εξυπηρετεί τις διαφορετικές αναζητήσεις κάθε είδους αναγνώστη.

Ως ένα ζωντανό πνευματικό κέντρο, ανταποκρίνεται πλήρως στο νέο ρόλο, πέραν του συμβατικού της πληροφόρησης, που καλούνται να διαδραματίσουν πλέον οι βιβλιοθήκες, δίνοντας τη δυνατότητα της αξιοποίησης των κτηρίων της για την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων και τη φιλοξενία πληθώρας εκδηλώσεων σχετικών με τα επιστημονικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης.

Η ανάδειξη του ιστορικού κτηρίου το οποίο στεγάζει τη Βιβλιοθήκη και η λειτουργική αξιοποίηση του προς όφελος των πολιτών με το εύρος των δυνατοτήτων που προανέφερα, σε συνάρτηση είτε με την ολοκλήρωση είτε και την προώθηση άλλων σημαντικών έργων στην περιοχή, προσθέτει στην πορεία ανάπτυξης που σημειώνει η πόλη τα τελευταία χρόνια, στην οποία αποδώσαμε ως παρούσα διακυβέρνηση ιδιαίτερη σημασία, όπως και οι εκάστοτε κυβερνήσεις και τοπικοί άρχοντες.

Η ανάπτυξη άλλωστε υπήρξε και ο στόχος μας από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας και παρά τις δύσκολες συνθήκες οικονομικής κρίσης τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, εκτιμώ πως συνδράμαμε ουσιαστικά στις προσπάθειες των τοπικών αρχών να αναδείξουν το όραμα τους για την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλες τις τοπικές κοινωνίες.

Πιο συγκεκριμένα, για την πόλη και την επαρχία της Λεμεσού, βασιζόμενοι στη συνεργασία κεντρικής και τοπικής εξουσίας και μέσα από τη χρηστή διοίκηση και τον προγραμματισμό, με στόχο τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, υλοποιούμε σειρά έργων τα οποία από το 2015 και εντεύθεν έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται υπό εξέλιξη και ανέρχονται σε ποσόν πέραν των  400 εκατομμυρίων ευρώ.

Έργα τα οποία θα συμβάλουν περαιτέρω στην παρατηρούμενη μετατροπή της Λεμεσού σε πνεύμονα εμπορικής δραστηριότητας, πολιτιστικής ανάπτυξης, αλλά και σε ελκυστικό τουριστικό προορισμό και τόπο προσέλκυσης επενδύσεων.

Απτό παράδειγμα το έργο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, το οποίο αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναντίλεκτο γεγονός πως η ίδρυση του ΤΕΠΑΚ και η συνεπακόλουθη ανάπτυξη του κέντρου της πόλης με την αναπαλαίωση και τη λειτουργική αξιοποίηση ιστορικών κτηρίων, ώθησαν την οικονομική και κοινωνική ζωή της Λεμεσού, αλλά και της Κύπρου γενικότερα σε παραπέρα βήματα προόδου.

Το παρόν έργο, διατηρώντας την αρχική αρχιτεκτονική όψη του κτηρίου και λειτουργώντας ως σύγχρονη εξειδικευμένη βιβλιοθήκη, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλληλένδετης σχέσης της Λεμεσού με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και των εποικοδομητικών επακόλουθων που προκύπτουν από αυτήν, όσον αφορά την ευρύτερη κτηριακή και πνευματική αναβάθμιση, την οποία από κοινού επιδιώξαμε και καταφέραμε να πετύχουμε για την πόλη.

Η ανάληψη της ολοκλήρωσης του έργου αποκλειστικά από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το πραγματικά αξιόλογο αποτέλεσμα, είναι ενδεικτικό του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και της δυναμικής που έχει αποκτήσει το Πανεπιστήμιο, σημειώνοντας από την ίδρυση του μία συνεχή ανοδική πορεία με πλήθος διακρίσεων και επιτυχιών που το καταξιώνουν στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Και δεν μπορεί παρά η πορεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, αλλά και η συμβολή του στην αναπτυξιακή πορεία της Λεμεσού, να μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, αφού ως Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες του αυτές, επενδύουμε και στηρίζουμε έμπρακτα τη λειτουργία του και κατ’ επέκταση το πολυσήμαντο έργο που επιτελείται.

Στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο για σκοπούς άμεσης αντιμετώπισης των στεγαστικών αναγκών του ΤΕΠΑΚ και Χαφίς να παραγνωρίζουμε τις ανησυχίες ου Δήμου Λεμεσού  ενέκρινε τη διάθεση μέρους του οικισμού Βερεγγάρια στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, για ανέγερση φοιτητικών εστιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και εργαστηριακών χώρων, ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες  για τη μεταστέγαση της Τεχνικής Σχολής στον Ύψωνα, αλλά και της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Η εστία γνώσης που εγκαινιάζουμε σήμερα διαφυλάσσοντας εις το διηνεκές και προσφέροντας ως κοινό αγαθό τον πλούτο που στεγάζει, θα αποτελέσει σημαίνον στήριγμα και τροφοδότη της πνευματικής καλλιέργειας και μόρφωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πνευματική ζύμωση της Λεμεσού και του τόπου.

Χρέος όλων είναι να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στον συνεχή εμπλουτισμό της με σημαντικά αντιπροσωπευτικά τεκμήρια της πνευματικής, της ερευνητικής και της επιστημονικής παραγωγής του ανθρώπου.

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον συμπατριώτη μας Χρήστο Μιχαηλίδη που ενίσχυσε τη συλλογή της βιβλιοθήκης δωρίζοντας σειρά βιβλίων από προσωπική του συλλογή με θεματικό περιεχόμενο τις τέχνες, ως επίσης και τους υπόλοιπους των δωρητών.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμο Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που συνεργάστηκαν και εργάστηκαν άοκνα για την αποπεράτωση του έργου, προσφέροντας μία πρότυπο για τα κυπριακά δεδομένα βιβλιοθήκη.

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ όλο το προσωπικό των δύο Φορέων που εργάστηκε για τη συγκέντρωση, την οργάνωση και τη διαφύλαξη του υλικού που συγκαταλέγεται στη βιβλιοθήκη.

Είμαι βέβαιος ότι η νέα Βιβλιοθήκη που κοσμεί πλέον τη Λεμεσό, παρακαταθήκη πνευματικού πλούτου και αρχιτεκτονικής για τις επόμενες των γενεών, θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατόν βαθμό από το ευρύ κοινό.