November 27, 2018

Παρουσίαση του Συμβούλιου «Φωνή» της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη συγκίνηση που παρευρίσκομαι στην πρώτη παρουσίαση του Συμβούλιου «Φωνή», το οποίο αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό εποπτικό όργανο για την Εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.

 

Όπως υποδηλοί η ονομασία που πολύ στοχευμένα έχει δοθεί στο Συμβούλιο,  αποτελεί τη «Φωνή», των παιδιών που υπήρξαν θύματα ή κινδυνεύουν από τέτοια ειδεχθή εγκλήματα, τη «Φωνή» της Πολιτείας και όλων όσων αγωνίζονται να προστατεύσουν και να θωρακίσουν τα παιδιά από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.

 

Αναντίλεκτα, η θέσπιση και η δράση του εν λόγω Συμβουλίου συνιστά ουσιώδη ενίσχυση της προσπάθειας που αναλάβαμε ως Πολιτεία για την προστασία των παιδιών από τη χειρότερη μορφή βίας και κακοποίησης.

 

Μαρτυρεί την ίδια στιγμή εμπράκτως την πλήρη επίγνωση της οφειλής και της βούλησης που έχουμε τόσο για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του παιδιού όσο και τη σφαιρική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου.

 

Θέτοντας το ζήτημα ως ύψιστης προτεραιότητας, υιοθετήσαμε και εφαρμόζουμε μία ολοκληρωμένη συνεκτική δέσμη πολιτικών, εμπλέκοντας τις κρατικές Υπηρεσίες και τους αρμόδιους Μη Κυβερνητικούς φορείς,καταγράφοντας μάλιστα προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση σημαντικά βήματα.

 

Σταθμός στην προσπάθεια αυτή υπήρξε ο εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας το 2014 και η κύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (Σύμβαση Λανζαρότε) στην οποία προσχωρήσαμε το 2015.

 

Στο πλαίσιο αυτό συστήσαμε παράλληλα Ad Hoc Υπουργική Επιτροπή, η οποία διαμόρφωσε την πρώτη Εθνική Στρατηγική για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία.

 

Η επιτροπή υπό την Προεδρία της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργών, αλλά και της διορισθείσης από την ad hocΕπιτροπή, στον ρόλο της Ειδικής Συμβούλου, φίλης Αναστασίας Παπαδοπούλου, διαμόρφωσε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τη Στρατηγική για την τριετία 2016-‘19. Θα πρέπει να αναφέρω ότι χάρη στην επιμέλεια και τον επαγγελματισμό που επέδειξε η Αναστασία, έγινε κατορθωτό να έχουμε σε τόσο σύντομο χρόνο την όλη Στρατηγική. Μια Στρατηγική η οποία θέτει τις κατευθύνσεις πολιτικής και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων και δράσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών.

 

Την ίδια στιγμή, επιδιώκοντας να διασφαλίσουμε την τάχιστη και αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής συστήσαμε τον περασμένο Μάρτιο υπό την Προεδρία της κας Παπαδοπούλου το Συμβούλιο «Φωνή», κάτι που ελάχιστα Κράτη – και αυτό αξίζει να σημειωθεί - κύρωσαν την Σύμβαση κάτι που έχουμε εμείς πράξει.

 

Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη της προώθησης, της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και του ελέγχου της εφαρμογής της, ως επίσης την ευθύνη της εκπόνησης της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την επόμενη τριετία.

 

Και οφείλω να εκφράσω την ευαρέσκεια μου και να εξάρω για άλλη μια φορά τον επαγγελματισμό, τη μεθοδικότητα και το μέχρι στιγμής αξιόλογο παραχθέν έργο τόσο της Υπουργικής Επιτροπής για την εκπόνηση της Στρατηγικής όσο και, ιδιαιτέρως, του Συμβουλίου «Φωνή», όπως και της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κας Κουρσουμπά.

 

Η συντονισμένη προσπάθεια που προανέφερα, κατέστησε τη χώρα μας ανάμεσα στους πρωτοπόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των πλέον ειδεχθών αυτών φαινομένων εις βάρος των παιδιών.

 

Δηλωτικό μάλιστα της προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στον τόπο μας, είναι το αξιοσημείωτο γεγονός ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης επικαλείται τη χώρα μας ως πρότυπο, επικροτώντας τα στοχευμένα μέτρα που έχουμε λάβει.

 

Και είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που, όπως έχω πληροφορηθεί, η αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία έχει την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης της Σύμβασης Λανζαροτε αποφάσισε να πραγματοποιήσει εντός του 2019 συνεδρία στην Κύπρο εις αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς και προόδου που επιτέλεσε η Κύπρος στον τομέα αυτό.  

 

Ακόμη, ως απτό παράδειγμα και μέρος του μεγάλου αριθμού των δράσεων και πολιτικών, που απορρέουν από την Εφαρμογή της Στρατηγικής, θέλω να υπομνήσω τη δημιουργία του Σπιτιού του Παιδιού.

 

Το Σπίτι του Παιδιού αποτελεί μία πρωτοποριακή για την Κύπρο δια-επαγγελματική δομή που στοχεύει στην άμεση πρόσβαση των παιδιών- θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης στις αναγκαίες υπηρεσίες μέσα από ένα προστατευμένο πλαίσιο.

 

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται αφενός η πιθανότητα επανατραυματισμού και στιγματισμού τους και αφετέρου αντιμετωπίζονται οι οποιοιδήποτε φόβοι και ενδοιασμοί για την καταγγελία τέτοιου είδους περιστατικών.

 

Την ίδια στιγμή, η πρώτη ολοκληρωμένη εκστρατεία στη χώρα μας που στοχεύει στην ενδυνάμωση των προστατευτικών και προληπτικών δράσεων για τη στήριξη  των εφήβων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε τέτοια φαινόμενα, την οποία δρομολόγησε και  παρουσιάζει σήμερα το Συμβούλιο, είναι ενδεικτική των μέτρων  ουσίας που σε συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα λαμβάνονται όσον αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

 

Ανάλογα εξαιρετικά πρωτοποριακό βήμα, αποτελεί η λειτουργία της ιστοσελίδας του Συμβουλίου, η οποία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης επί εικοσιτετραώρου βάσεως σε συμβουλές και εξειδικευμένη βοήθεια συγκεκριμένα για τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών.

 

Αναγνωρίζοντας ότι η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών δεν είναι φαινόμενο που παρουσιάστηκε μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά ταλανίζει την κοινωνία διαχρονικά, είναι με μεγάλη ικανοποίηση που ανακοινώνω σήμερα την απόφαση της πολιτείας για δημιουργία Κέντρου παροχής πολυεπίπεδης στήριξης και θεραπείας ενηλίκων ατόμων που έχουν βιώσει σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ως παιδιά, ως επίσης και υπηρεσίες καταπολέμησης και πρόληψης προς το κοινό.

 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Κέντρου θα παρέχεται  ψυχολογική,  κοινωνική, νομική και συμβουλευτική στήριξη, τόσο του ατόμου όσο και του υποστηρικτικού του περιβάλλοντος.

 

Ως προς τις υπηρεσίες καταπολέμησης και πρόληψης, προτεραιότητα θα δοθεί στην αλλαγή κοινωνικών στάσεων και στερεότυπων απέναντι στα σεξουαλικώς κακοποιημένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και υπηρεσιών προς την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την εκπαίδευση της κοινωνίας και των επαγγελματιών σε συναφή θέματα.

 

Είμαι απολύτως βέβαιος για τη συνέχιση με τον ίδιο ζήλο της αγαστής και αποτελεσματικής συνεργασίας, τόσο ανάμεσα στα μέλη του Συμβουλίου «Φωνή» όσο και με τους θεσμούς της πολιτείας, προκειμένου από κοινού να αντιμετωπίσουμε ολιστικά και με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αφορούν στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση.

 

Στο σημείο αυτό να μου επιτρέψετε, επειδή το φέρω βαρέως, να απολογηθώ γιατί όχι καλώς μελετημένα, κατά την εκλογή μου και κατά εξ εθίμου κρατούντα είχα απονείμει χάρη κάνοντας διάκριση μεταξύ των σεξουαλικώς κακοποιηθέντων θεωρώντας ότι οι εγκληματίες που κακοποίησαν παιδιά πέραν των 13 ετών θα μπορούσαν να τύχουν της αναλόγου χάρης.

Ευχαριστώ την Αναστασία Παπαδοπούλου γιατί μου υπέδειξε το σφάλμα, έγιναν οι διορθωτικές αναγκαίες αλλαγές και θέλω να ευελπιστώ ότι δεν θα επαναληφθεί το ίδιο λάθος, όχι από μένα βεβαίως, αλλά από εκείνον που θα με διαδεχθεί. Ευχαριστώ θερμά Αναστασία.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη το εγνωσμένο ήθος των μελών που απαρτίζουν το Συμβούλιο, την τεχνογνωσία, την προηγούμενη δράση καθώς και τις ιδιαίτερες τους ευαισθησίες όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ανταποκριθούν πλήρως στην υψηλή αποστολή την οποία έχουν αναλάβει.

 

Την ενεργό δηλαδή και ουσιαστική στήριξη στην προσπάθεια της Πολιτείας να διασφαλίσει μέσω της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να μεγαλώσουν σε συνθήκες ασφάλειας, με όλα εκείνα τα εφόδια, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν υγιείς σχέσεις χωρίς να έρθουν αντιμέτωποι με οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας και είμαι βέβαιος ότι θα το φέρετε σε πέρας.