April 9, 2019

Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για το διορισμό του νέου Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

 Ενεργώντας στα πλαίσια των Συνταγματικών μου αρμοδιοτήτων, προχώρησα στον διορισμό του κυρίου Κωνσταντίνου Ηροδότου στη θέση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Με το διορισμό του κ. Ηροδότου πληρούται μία θέση κομβικής σημασίας για την οικονομία της χώρας, η οποία κενώθηκε με τη λήξη της θητείας της τέως Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, την οποία δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω θερμά για το έργο που έχει επιτελέσει σε μια ομολογουμένως δύσκολη περίοδο.

Κύριος στόχος της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, ιδιαιτέρως μετά την ανάκαμψη από τις δύσκολες συνθήκες της κρίσης, είναι η διατήρηση της θετικής αναπτυξιακής πορείας και η δημιουργία συνθηκών για βιώσιμη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, προς όφελος όλων των πολιτών, υπό συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

 Στόχος απόλυτα εφικτός, υπό βασικές όμως προϋποθέσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν:

  • Τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας,
  • Τη βιώσιμη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών,
  • Την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
  • Τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος φιλικού για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, και,
  • Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσω μεταρρυθμίσεων και την παροχή νέων φορολογικών, και όχι μόνο, κινήτρων.

 

Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Κράτους και υιοθέτησης των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, είτε αυτές αφορούν τον τομέα της δικαιοσύνης, της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης και της έρευνας και καινοτομίας, στόχος μας δεν είναι άλλος παρά η ανταπόκριση στις δίκαιες απαιτήσεις των πολιτών για χρηστή διοίκηση, αξιοκρατία, διαφάνεια και, πρωτίστως, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή καλείται να διαδραματίσει και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η προώθηση της μεταρρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση της Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί βασική επιδίωξη για το αμέσως επόμενο διάστημα.

Την ίδια στιγμή, μέσα από διάφορα μέτρα, τόσο από πλευράς Κυβέρνησης και Κεντρικής Τράπεζας όσο και από πλευράς των Τραπεζών, το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, έχει μειωθεί σημαντικά, αν και εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας σημαντική πρόκληση την οποία οφείλουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε. 

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα, μέσω μιας συνετής και αποτελεσματικής εποπτείας που πρέπει να ασκεί στα πιστωτικά ιδρύματα, έχει τη βασική αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας  ενεργώντας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το πιο πάνω καθίσταται ιδιαιτέρως σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη πως το τραπεζικό σύστημα έχει καταφέρει να επανακτήσει το ρόλο του ως χρηματοδότης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, με δραστικά μειωμένα επιτόκια, ενισχύοντας σημαντικά την οικονομική παραγωγή.  

Αγαπητέ κύριε Ηροδότου,

Η απόφαση του διορισμού σας στη θέση την οποία σήμερα αναλαμβάνετε, βασίστηκε στην πλούσια ακαδημαϊκή σας κατάρτιση, την πολύπλευρη επιστημονική επάρκεια και την ευδόκιμο εμπειρία σας σε θέσεις υψηλής ευθύνης στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα στο εξωτερικό και στον τόπο μας, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας σας ως Εκτελεστικού Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου.

Οι ικανότητες, το ήθος και η ακεραιότητα σας αποτέλεσαν επίσης σημαντικά κριτήρια που προσμετρήθηκαν για την επιλογή σας στο αξίωμα του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. 

Αναλαμβάνοντας το ιδιαίτερα τιμητικό αυτό αξίωμα, ενός από τους κορυφαίους θεσμούς της χώρας, επιφορτίζεστε με μια τεράστια ευθύνη.

Υπό το πρίσμα αυτό, είμαι βέβαιος ότι, βασιζόμενος στην άριστη συνεργασία με τους λειτουργούς και το προσωπικό της Κεντρικής Τράπεζας, θα επιτελέσετε τα νέα καθήκοντά σας με ζήλο, αφοσίωση και, πάνω από όλα, με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα αλλά και στους νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.

Παράλληλα, θεωρώ αυτονόητο ότι μέσα από τη  συνεργασία  και συμμετοχή σας σε διάφορους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς θα συμβάλετε στην περαιτέρω αναβάθμιση του κύρους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και στην οικονομία γενικότερα.

Πρέπει να θεωρείτε δεδομένη την με κάθε δυνατό τρόπο τόσο δική μου στήριξη ως Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και των εμπλεκόμενων φορέων.

Σας συγχαίρω για άλλη μια φορά για το διορισμό σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην υψηλή αποστολή σας.