May 10, 2019

Kατάθεση του θεμέλιου λίθου της Πνευμονολογικής και Φυματιολογικής Κλινικής και του Τμήματος Ατυχημάτων - Επειγόντων Περιστατικών

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που καταθέτω το θεμέλιο λίθο της Πνευμονολογικής και Φυματιολογικής Κλινικής και του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Κυπερούντας και της αναβάθμισης του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών.

Η θεμελίωση των έργων αυτών δεν μπορεί παρά να μας ικανοποιεί όλους, καθώς, ξεπερνώντας τα προβλήματα που είχαν προκύψει με την κατακύρωση των προσφορών, η δρομολόγηση της υλοποίησής τους ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Τα εν λόγω έργα, συνολικού ύψους πέραν των 6 εκατομμυρίων 800 χιλιάδων ευρώ, εμπίπτουν στον ευρύτερο σχεδιασμό που προωθούμε για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του Συστήματος Υγείας, με στόχο την παροχή ποιοτικών ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του γεωγραφικού τόπου διαμονής τους.

Μιλάμε για μια κλινική πρότυπο που θα είναι και ένα νοσοκομείο αναφοράς για του εκ εξωτερικού ασθενών λόγω των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής. Είναι καλά γνωστό ότι λειτούργησε ως τέτοιο, ήταν το λεγόμενο σανατόριο, επί αγγλοκρατίας, διότι οι κλιματολογικές συνθήκες επέτρεπαν την αποθεραπεία των όσων έπασχαν από φυματίωση.

Το Νοσοκομείο Κυπερούντας, αποκτώντας σύγχρονο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και Πνευμονολογική και Φυματιολογική Κλινική:

•          Αυξάνει τη δυναμικότητα και την παραγωγική ικανότητα των τμημάτων του προς όφελος των κατοίκων της Κοινότητας αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Τροόδους.

•          Εξασφαλίζει βελτιωμένο εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό.

•          Συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, και κατ’ επέκταση στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών της περιοχής.

•          Αποτελεί ένα ακόμη βήμα συμπλεγματοποίησης των Αγροτικών Κέντρων Υγείας Κυπερούντας-Ευρύχου-Αγρού-Πλατρών, με παράλληλη επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους και τη μετατροπή του Νοσοκομείου Κυπερούντας σε Περιφερειακό Νοσοκομείο Τροόδους.

Ως εκ τούτου, το Νοσοκομείο Τροόδους θα αναλάβει την περιφερειακή εποπτεία και τον συντονισμό όλων των δομών υγείας στην περιοχή του Τροόδους, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, την αναδιάρθρωση του προγραμματισμού λειτουργίας τους και την αύξηση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, η δημιουργία της Πνευμονολογικής και Φυματιολογικής Κλινικής, σε συνδυασμό με παράγοντες, όπως οι κλιματολογικές συνθήκες και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας, επιτρέπει την ορθολογιστική και αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών με πνευμονολογικές παθήσεις και φυματίωση.

Επιπλέον, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται πως η λειτουργία της Κλινικής με την παροχή εξειδικευμένων θεραπειών και άλλων ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, συνδράμει τα μέγιστα την προσπάθεια για την ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο παροχής υγείας.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω πως, αποσκοπώντας στην περαιτέρω λειτουργική αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπερούντας, ο Υπουργός Υγείας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, θα προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών του Νοσοκομείου. Οι σχετικές εργασίες, ύψους περίπου 300 χιλιάδων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους.

Περαιτέρω, προωθείται η προκήρυξη διαγωνισμού τεχνικής μελέτης αναβάθμισης των οικοδομών που περιβάλλουν το Νοσοκομείο και ανάπλασης των περιβάλλοντων χώρων. Η εκπόνηση της μελέτης θα κοστίσει 80 χιλιάδες ευρώ και θα εκπονηθεί με τη συνεργασία και στήριξη του Γραφείου του Επιτρόπου Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων του Τροόδους κ. Παπαδούρη θα βοηθήσει ώστε το συντομότερο, το έργο να πάρει άλλες διαστάσεις.  

Όσον αφορά το δικαιολογημένο αίτημα των αιμοκαθαρόμενων συμπολιτών της περιοχής Τροόδους για δημιουργία Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Νοσοκομείο Κυπερούντας, επιθυμώ να αναφέρω πως κατόπιν σχετικής αξιολόγησης από τα αρμόδια Υπουργεία κρίθηκε σκόπιμο όπως πρώτα αναπτυχθούν υπηρεσίες αιμοδιάλυσης και να αναβαθμιστούν συνδεδεμένες υπηρεσίες και ειδικότητες, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η ομαλή λειτουργία μίας τέτοιας Μονάδας στο Νοσοκομείο Κυπερούντας. 

Από την ώρα που λαμβάνεται η απόφαση, αναβαθμίζονται υπηρεσίες και συνδέονται, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα, για αυτό και μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η Μονάδα, αποφασίστηκε όπως το κόστος για τη μεταφορά των αιμοκαθαρόμενων ασθενών από το Νοσοκομείο Κυπερούντας στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού θα καλύπτεται πλέον από το Κράτος, μέσω μίσθωσης λεωφορείων. Είναι μια μεταβατική ρύθμιση και συνεπώς θέλουμε να σταθούμε όσο το περισσότερο αρωγοί στους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων.

Με την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, η υλοποίηση του οποίου θα αρχίσει σε τρεις εβδομάδες, αλλά κυρίως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην οικονομική και διοικητική αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων και των κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, φιλοδοξούμε να αναβαθμίσουμε ποιοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Κυριότερος στόχος μας είναι όπως τα δημόσια νοσηλευτήρια αποτελέσουν βιώσιμους και ανταγωνιστικούς οργανισμούς παροχής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, προσφέροντας στους πάσχοντες συνανθρώπους μας αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας που αξίζουν και που χρωστούμε.

Προς τον σκοπό αυτό ενσωματώσαμε τις βέλτιστες πρακτικές που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αυτές προέκυψαν από την ανάλυση των συστημάτων υγείας των χωρών μελών, θέτοντας στο επίκεντρο τον ασθενή, με γνώμονα την εξασφάλιση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως με την έναρξη εφαρμογής μιας επανάστασης, όπως είναι η επαναστατική μεταρρύθμιση του ΓΕΣΥ ενδεχόμενα, πιθανότατα να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Αυτό δεν πρέπει να απογοητεύσει. Αντίθετα, θα πρέπει να πεισμώσει, διότι έχουμε δεσμευτεί και είναι και πρόνοια του νόμου, ότι εκεί και όπου παρουσιάζονται στρεβλώσεις θα παρεμβαίνει η πολιτεία, Κυβέρνηση και Βουλή, ώστε να διορθώνονται προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του Σχεδίου, έτσι ώστε πραγματικά αυτό που ήταν στόχος όλων των πολιτικών δυνάμεων, και διαχρονικά αίτημα των πολιτών, να καταστεί πραγματικότητα. Το κράτος, επιτέλους, να προσφέρει ουσιαστικές, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Θα ήθελα να τονίσω ότι το νέο ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας, αντανακλώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις και πραγματικότητες, έχει ως κύρια χαρακτηριστικά και βασικές αρχές:

•          Την καθολική κάλυψη του πληθυσμού.

•          Την ισότιμη μεταχείριση όλων των δικαιούχων.

•          Την παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

•          Την ελεύθερη επιλογή παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας από τον δικαιούχο, αλλά το πιο σημαντικό

•          την κοινωνική αλληλεγγύη.

Και είναι πραγματικά με ιδιαίτερη ικανοποίηση που διαπιστώνουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί στο Γενικό Σύστημα Υγείας πέραν των 280 χιλιάδων συμπολιτών μας, γεγονός που αποτελεί απτή επιβεβαίωση της καθολικής αποδοχής της μεταρρύθμισης που υιοθετήσαμε.

Ευρισκόμενος στην Κυπερούντα, δράττομαι της ευκαιρίας να επαναλάβω ότι στρατηγική μας επιλογή ως Κυβέρνηση είναι να ενισχύσουμε τις κοινότητες της υπαίθρου και να τις καταστήσουμε εστίες γεωργικής, τουριστικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Έμπρακτη απόδειξη της διαρκούς αυτής προσπάθειας μας και συμμεριζόμενοι το όραμα του  Πρόεδρου και των Μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου, των κατοίκων της Κυπερούντας, και όχι μόνο αλλά ευρύτερα και των κατοίκων της περιοχής, προωθήσαμε την υλοποίηση αριθμού έργων στην κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι στιγμής και, περιλαμβανομένου των δύο έργων που θεμελιώνουμε και της ετήσιας κρατικής χορηγίας ύψους 147 χιλιάδων ευρώ, δρομολογούνται έργα κοινής ωφέλειας ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη, σε εξέλιξη η επέκταση του Δημοτικού Σχολείου και η κατασκευή πάρκου στην κοινότητα, ενώ προωθούνται οι διαδικασίες για την απαλλοτρίωση του χώρου ανέγερσης του νέου νηπιαγωγείου.

Εκείνο για το οποίο επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω, ως έχουμε ήδη αποδείξει, είναι ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγός στις όποιες προσπάθειες καταβάλλετε για περαιτέρω αναζωογόνηση της κοινότητας, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων.

Δεν παραγνωρίζω πως η Κυπερούντα, το Πελένδρι και ο Αγρός είναι ενδεχόμενα τα κεφαλοχώρια της Πιτσιλιάς από πλευράς επαρχίας Λεμεσού. Δεν μπορεί, συνεπώς, παρά να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, προκειμένου να κρατήσουμε τον πληθυσμό της υπαίθρου στις εστίες τους. Με βάση την Εθνική Στρατηγική για την ανάπτυξη του Τροόδους που έχει εκπονήσει με ίδιες δαπάνες – και είναι προς τιμή του – ο Γιαννάκης Παπαδούρης, δαπάνες ύψους μισού εκ. ευρώ με εργοδότηση ή ανάθεση του έργου σε τέσσερα πανεπιστήμια, στις 15 Μαϊου υιοθετείται η Στρατηγική αυτή.

Είναι ένα συγκεκριμένο και συγκροτημένο σύστημα δουλειάς και προγραμματισμού έργων, έτσι ώστε να φύγουμε από τις αόριστες υποσχέσεις ότι σε κάθε κοινότητα θα γίνει πολιτιστικό κέντρο ή κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών κλπ. Αυτή η άναρχη προσπάθεια που καταβαλλόταν, και δικαιολογημένα, από τους κοινοτάρχες, ακόμα και εκεί που δεν υπήρχαν πολίτες για να χρησιμοποιούν τα γήπεδα ή τις μεγάλες αίθουσες. Με τη συμπλεγματοποίηση, με τον διαμοιρασμό των Υπηρεσιών, κάθε κοινότητα να έχει και ένα συγκεκριμένο έργο προσφοράς, πιστεύω ότι - και με σωρεία άλλων έργων αλλά και δράσεων που θα αφορούν την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, του αγροτουρισμού – τίθενται πια στέρεα τα θεμέλια ώστε επιτέλους, όχι απλά αυτό να συμβάλει στη συγκράτηση των κατοίκων στις εστίες τους, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη και εμπλουτισμό.  

Έργα, όπως αυτά που θεμελιώνουμε σήμερα ενισχύουν τον ζωτικό τομέα της υγείας και αποτελούν σημείο αναφοράς για την Κυπριακή Ιατρική Κοινότητα.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Διευθυντή και τα μέλη του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού. Νωρίτερα σήμερα βρισκόμουν στην Κακοπετριά εγκαινιάζοντας το ΚΕ.ΠΟ. Συνάντηση μια ομάδα Αμερικανών νέων με Κύπριους που αυτές τις μέρες βρίσκονται εδώ για να κατασκηνώσουν και να γνωρίσουν τα ορεινά μας. Μια Αμερικανίδα, μέλος της ομάδας, υπέστη υποθερμία. Και ειλικρινά με συγκίνησαν τα όσα καλά λόγια άκουσα για την εξυπηρέτησε που έτυχε στο Νοσοκομείο Κυπερούντας. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε, να έχουμε ένα νοσοκομείο σημείο αναφοράς και θα το έχετε γιατί σας αξίζει, γιατί σας το χρωστούμε, γιατί αυτό ήταν το όραμα μου, γιατί έζησα και βίωσα σε αυτές τις περιοχές και γνωρίζω τις ανάγκες που έχουν οι ορεινές κοινότητες.

Εύχομαι τα έργα που θεμελιώνουμε να μην είναι ούτε τα πρώτα ούτε τα τελευταία. Μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του κράτους θα σταθούμε στο πλευρό των ορεινών κοινοτήτων, ευρύτερα των κοινοτήτων, του λαού μας ευρύτερα, για να είμαστε αντάξιοι των προσδοκιών του, αλλά και με το πέρας της θητείας κάποιοι να ενθυμούνται ότι κάποιος κάποτε κάτι άφησε πίσω του.