December 3, 2019

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας στη θεσμοθετημένη «Ημέρα Διαβούλευσης με τα Παιδιά»

Αγαπητά μου παιδιά,

Είναι πράγματι με ξεχωριστή χαρά που σας υποδέχομαι κάθε φορά όλα εσάς τα παιδιά στο Προεδρικό Μέγαρο, έχοντας την ευκαιρία μίας συνάντησης μαζί σας και ως εκ τούτου μίας εφ’ όλης της ύλης συζήτησης επί των θεμάτων που σας απασχολούν.

Ως άλλωστε η εμπράκτως αποδεδειγμένη βούλησή μας, πρώτιστο στόχο μας αποτελεί η ολοκληρωτική διασφάλιση και προαγωγή των δικαιωμάτων σας, έτσι όπως αυτά καθορίζονται από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ελεύθερης διατύπωσης της άποψής σας, αλλά και της διαβούλευσης με την Πολιτεία για τα ζητήματα που σας αφορούν.

Προς την κατεύθυνση αυτή, επιδιώκοντας να σας δοθεί βήμα και κυρίως έδαφος για συνεργασία, ως ακριβώς το δίκαιο και διαχρονικό αίτημά σας να έχετε ρόλο και λόγο στα ζητήματα που σας αφορούν, αποφασίσαμε το 2017 τη θεσμοθέτηση μηχανισμού συνεργασίας της Πολιτείας με την Παιδοβουλή.

Κύρια στόχευση της απόφασής μας αυτής, είναι η ουσιαστική δυνατότητα λόγου και αντίλογου, να μπορείτε εκφράσετε τις εισηγήσεις και τις απόψεις επί συγκεκριμένων θεμάτων, και ως εκ τούτου, αφενός εμείς να γίνουμε κοινωνοί των δικών σας προτάσεων και αφετέρου εσείς να γίνετε πλέον ενεργοί συνδιαμορφωτές στη χάραξη πολιτικών και όχι απλοί αποδέκτες  αποφάσεων.

Προς υλοποίηση της απόφασής μας, θεσμοθετήθηκε το 2018 από το Υπουργικό Συμβούλιο η παρούσα Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης με τα παιδιά.

Ούτως ώστε να γίνεται ουσιαστική εκ των προτέρων επεξεργασία των εισηγήσεών σας,  συστάθηκε μηχανισμός ανατροφοδότησης υπό το συντονισμό του Επιτρόπου Εθελοντισμού, στον οποίο μετέχουν εκπρόσωποι της Παιδοβουλής, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας, Εργασίας και Υγείας.

Ο μηχανισμός συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους με στόχο την επεξεργασία των εισηγήσεων της Παιδοβουλής και την προετοιμασία της Ημέρας Διαβούλευσης.

Και είναι με ιδιαίτερη χαρά που διαπιστώνω τα απτά αποτελέσματα του πρώτου έτους της λειτουργίας αυτής της διαδικασίας.

Δεδομένης της παρουσίας σήμερα των Υπουργών, θα έχετε την ευκαιρία να μας θέσετε τις ερωτήσεις αλλά και τις εισηγήσεις σας, και ως εκ τούτου θα περιοριστώ να αναφέρω συνοπτικά νέες πολιτικές, πέραν των υφιστάμενων, που έχουν υιοθετηθεί πρόσφατα για εσάς τα παιδιά.

 

Ενδεικτικά, επομένως και μεταξύ άλλων, σημειώνω:

  • Την υλοποίηση μεγάλου αριθμού πολιτικών και δράσεων που απορρέουν από την Εθνική Στρατηγική για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία. Ως απόρροια των θετικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν μάλιστα, η χώρα μας κατέστη παράδειγμα καλής πρακτικής που επικαλείται Συμβούλιο της Ευρώπης.
  • Τη σύνταξη πρωτοποριακού νομοσχεδίου με το οποίο εγκαθιδρύεται ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το Νόμο και ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.
  • Τη σύναψη Πρωτοκόλλων αναφορικά με τα ελλείποντα παιδιά.
  • Την εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Υγείας.
  • Την εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης στη Μέση Εκπαίδευση.
  • Το διορισμό ψυχολόγων σε κάθε σχολείων ως ουσιαστική προληπτική δράση για την αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία.
  • Τον εκσυγχρονισμό και διαχωρισμό του περί Παίδων Νόμου σε δύο ξεχωριστούς νόμους κατά τρόπο που να είναι πιο εύχρηστος και λειτουργικός. Γνωρίζω ότι παρουσιάστηκε  σημαντική  καθυστέρηση στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό της εν λόγω νομοθεσίας. Αντιλαμβανόμενοι πλήρως τη μεγάλη της σημασία, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε συνεργασία με την αρμόδια Υπουργό, έχω ήδη προβεί στα απαραίτητα διαβήματα ούτως ώστε να επισπευθεί ο εκσυγχρονισμός της.

 

Αγαπητά μου παιδιά,

Όπως έχω ενημερωθεί η θεματική που έχετε επιλέξει για την επόμενη χρονιά αφορά τη συμβολή της εκπαίδευσης και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, ως επίσης και την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη μείωση και εξάλειψη του κινδύνου της παιδικής φτώχιας στην Κύπρο.

Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί από 27.7% το 2013 σε 25.5 % το 2018. Βεβαίως και δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό το ποσοστό της μείωσης, όμως είναι μία σημαντική μείωση και δείχνει ότι οι πολιτικές μας κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσα από τη συνέχιση των πολιτικών αυτών, αλλά και με την ενίσχυσή τους με περαιτέρω στοχευμένα μέτρα, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις δικές σας εισηγήσεις μέσω του μηχανισμού των συνδιαβουλεύσεων και ανατροφοδότησης με τα αρμόδια Υπουργεία, θα καταστεί εφικτή η μείωση σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό.

Αγαπητά μου παιδιά,

Είναι πεποίθηση μας ότι εσείς αποτελείτε το θεμέλιο της κοινωνίας μας.

Υπό το πρίσμα αυτό, θέλω γνωρίζετε ότι θα συνεχίσουμε τη διαμόρφωση εκείνων των πολιτικών και συνθηκών που θα σας δώσουν τις γνώσεις, τις ευκαιρίες αλλά και τα εχέγγυα να αναπτύξετε στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητές σας.

Και αυτό γιατί είναι πολιτική μας βούληση και πεποίθηση ότι μία χώρα που θέλει να ευημερήσει, πρέπει να επενδύσει σε ό,τι πολυτιμότερο έχει,  στη νέα γενιά και να διαμορφώσει, για εσάς, τους νέους του τόπου μας την Κύπρο της νέας εποχής.

Μιας πατρίδας εκσυγχρονισμένης, απαλλαγμένης από ξεπερασμένες νοοτροπίες και προκαταλήψεις, με ουσιαστική προοπτική και δημιουργική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.

Την ίδια στιγμή και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του ρόλου του ενεργού πολίτη για την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας μας,  ευελπιστώ ότι η θεσμοθέτηση πλέον των μηχανισμών διαβούλευσης θα αποτελέσει την αφορμή για την ενδυνάμωση της συμμετοχής σας στα κοινά.

Συμμετοχή απολύτως απαραίτητη, η οποία θα αποτελεί τη μελλοντική βάση των προσπαθειών και των διεκδικήσεων σας για το καλύτερο για τους εαυτούς σας και τον τόπο μας.

Είμαι στη διάθεσή σας μαζί με τους Υπουργούς για τις όποιες ερωτήσεις και εισηγήσεις σας.

Σας ευχαριστώ.