December 4, 2019

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Τελετή Διαβεβαίωσης Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων

 Κυρία Βασιλείου, Κύριε Χαμπιαούρη,

 Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται από το Σύνταγμα,  προχωρώ σήμερα στο διορισμό σας στις θέσεις της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, αντίστοιχα.

Δύο θεσμών κομβικής σημασίας αφενός για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων και αφετέρου για την αειφόρο ανάπτυξη των ορεινών περιοχών του τόπου μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση του διορισμού σας εδράστηκε στην επιστημονική σας κατάρτιση, την μέχρι σήμερα πολύχρονη καταξιωμένης επαγγελματικής σας πορείας, ως επίσης στο εγνωσμένο ήθος και το ακέραιο του χαρακτήρα σας.

Προσόντα, τα οποία σας επιτρέπουν να ανταποκριθείτε στο μέγιστο στο υψηλό της αποστολής την οποία αναλαμβάνετε, αλλά και στην προαγωγή του μέχρι στιγμής σημαντικού έργου των προκατόχων σας.

Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στην κυρία Ιωάννα Παναγιώτου και τον κύριο Γιαννάκη Παπαδούρη, τόσο για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία που αναπτύξαμε όσο και για την αφοσίωση που επέδειξαν κατά την επιτέλεση των καθηκόντων που τους ανέθεσε η Πολιτεία, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του κυβερνητικού προγράμματος.

 

Κυρίες και κύριοι,

Ως Κυβέρνηση θέσαμε ως προτεραιότητα τη διαμόρφωση μίας συνεκτικής περιβαλλοντικής πολιτικής στη βάση συγκεκριμένων εθνικών στρατηγικών που περιλαμβάνουν μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και τη μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, αναφέρω, μεταξύ άλλων, ως σημαντικές τομές και βήματα προόδου, ότι σαν χώρα:

 

 • Επικυρώσαμε τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή.

 

 • Ολοκληρώσαμε την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

 

 • Επικαιροποιούμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ερημοποίηση.

 

 • Ολοκληρώνουμε τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, εστιάζοντας στην ορθολογική και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του Δικτύου Natura 2000, καθώς και όλων των δασικών περιοχών.

 

 • Προχωρούμε με την εφαρμογή του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, όπως και με την αναβάθμιση άλλων δασικών πάρκων του τόπου μας.

 

 • Αναθεωρούμε τη Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων με το σχεδιασμό προγραμμάτων και συστημάτων, όπως μεταξύ άλλων αυτών της «διαλογής στην πηγή» και το «πληρώνω όσο πετώ».

 

Αξίζει να σημειώσω ότι με το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χώρων ταφής αποβλήτων στο Βατί και τον Κοτσιάτη, που δέχονταν ποσότητες στερεών υλικών αποβλήτων για τριάντα και πλέον χρόνια, προχωρήσαμε σε ένα οριστικό διακανονισμό της καταδικαστικής απόφασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2013.

 

 • Συνεχίζουμε εντατικά τις επιστημονικές έρευνες ολοκληρωμένης αποτύπωσης του θαλάσσιου και του χερσαίου οικοσυστήματός μας.

 

 • Δημιουργήσαμε και ενδυναμώσαμε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης.

 

Πέραν τούτων, σημειώνω ότι σε διεθνές επίπεδο:

 • Συμμετέχουμε ενεργά στον εποικοδομητικό και πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την αντιμετώπιση των διεθνών περιβαλλοντικών και ενεργειακών ζητημάτων. Ήδη υποβάλαμε το πρώτο προσχέδιο του Εθνικού μας Σχεδίου αναφορικά με την Πρόταση Κανονισμού για τη «Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης».

 

 • Εντάξαμε στο ενεργειακό μας ισοζύγιο την «καθαρή πράσινη ενέργεια», προωθώντας την ίδια στιγμή την «πράσινη οικονομία».

 

 

 • Αναλάβαμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε σε συνεργασία με γειτονικές μας χώρες, Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης, με στόχο τη διαχείριση των περιβαλλοντικών και μη κινδύνων που θα αντιμετωπίσουν η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή, ως μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές του πλανήτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 

Κυρίες και κύριοι,

 

Το Τρόοδος με τους φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους  πόρους και τις βασικές υποδομές που διαθέτει από τη μια, και το ευνοϊκό περιβάλλον που διαμορφώνουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές και οι καταναλωτές για το βουνό από την άλλη, μπορεί να αποτελέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένα παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης ορεινών περιοχών στην Ε.Ε. 

 

Αυτός ο στόχος δεν επιτεύχθηκε μέχρι σήμερα λόγω της απουσίας μιας πολιτικής ικανής να προσαρμόσει και εφαρμόσει συντονισμένα πολιτικές ειδικά διαμορφωμένες για το βουνό. 

Για τον λόγο αυτό, για πρώτη φορά από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση Ολοκληρωμένης Πολιτικής Ανάπτυξης για την Ορεινή Κύπρο μέσω της θεσμικής και νομικής κατοχύρωσης της «ορεινότητας» κατά το πρότυπο άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Περεταίρω, εξαιρετικής και καθοριστικής σημασίας απόφαση για να μετουσιώσουμε αυτή την πολιτική σε έργα και δράσεις ήταν ο διορισμός Επιτρόπου Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων και η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων,  η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2019.

Οφείλω να σημειώσω το γεγονός ότι εν τη ουσία η Εθνική Στρατηγική για το Τρόοδος, την οποία, χάρις και στην εργατικότητα, ζήλο και την προσωπική εμπλοκή και χρηματοδότηση από τον κ. Παπαδούρη, παρουσιάσαμε αναλυτικά την περασμένη εβδομάδα, εγκαθιδρύει ένα συνολικό πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων Τροόδους.

Ο σκοπός του σχεδιασμού μιας στρατηγικής αυτής της εμβέλειας ήταν να υποστηριχθεί αποτελεσματικά μια εθνική ορεινή πολιτική, με την  συγκρότηση των ορεινών περιοχών σε μια ενιαία αναπτυξιακή οντότητα, καθιστώντας την Ορεινή Κύπρο ελκυστικό τόπο κατοικίας και δραστηριοποίησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, για την εκπόνηση της εν λόγω Στρατηγικής εργάστηκε πολυπληθής διεπιστημονική ομάδα,  πέραν των 90 καθηγητών και εμπειρογνωμόνων διαφορετικών ειδικοτήτων, προερχόμενων από Σχολές έγκριτων Πανεπιστημίων, η οποία διαβουλεύτηκε συστηματικά, με τεχνοκράτες, κυβερνητικά τμήματα, αλλά και με όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια των 112 κοινοτήτων που καλύπτει. 

Την ίδια στιγμή, σχεδιασμένη βάσει ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προτύπων, υιοθετεί τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης εναρμονίζοντας τις τρεις μεγάλες διαστάσεις της ανθρώπινης δράσης: την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Παράλληλα, μέσα από την ομαδοποίηση των 250 δράσεων που προτείνονται, αλλά και την κατανομή τους σε χρονικά πλαίσια υλοποίησης, διασφαλίζεται ότι οι όποιες πολιτικές και ενέργειες θα είναι αλληλοσυμπληρούμενες και παραγωγικές αποδίδοντας στην τοπική κοινωνία και οικονομία τα αναμενόμενα οφέλη. 

Η υλοποίηση της Στρατηγικής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 12 ετών, αρχής γενομένης από το τρέχον και εκτεινόμενη έως και το τέλος του 2030, με συνολικό προϋπολογισμό δαπανών 250 εκατομμύρια ευρώ. 

Ενδεικτική της βούλησής μας για την άμεση εφαρμογή της Στρατηγικής, είναι η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο  δέσμης βραχυπρόθεσμών δράσεων, για τα έτη 2019-2020 ύψους 34 εκ., πέραν των έργων ύψους 36 εκατομμυρίων που βρίσκονται ήδη υπό εξέλιξη, καθώς και πέραν των ήδη εξαγγελθέντων έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου ύψους 150 εκατομμυρίων. 

Την ίδια στιγμή, θέλω να τονίσω ότι η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, ως κυβερνητική πλέον πολιτική, θα αποτελέσει το πρότυπο του δρομολογουμένου σχεδιασμού αντίστοιχης Στρατηγικής και για τις ορεινές περιοχές Λάρνακας και Πάφου.

 

Κυρία Βασιλείου, κύριε Χαμπιαούρη,

Το προαναφερθέν έργο, αποτελεί απτή επιβεβαίωση της βούλησης που διαθέτουμε όσον αφορά την απρόσκοπτη εφαρμογή των στρατηγικών μας σχεδιασμών που άπτονται των αρμοδιοτήτων και των θεμάτων των χαρτοφυλακίων που σήμερα αναλαμβάνετε.

Είμαι απολύτως βέβαιος, ότι, δικαιώνοντας τις προσδοκίες στις οποίες εδράστηκε ο διορισμός σας, επιδεικνύοντας ζήλο και αφοσίωση και σε αγαστή συνεργασία πάντοτε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συνδράμουν το έργο σας, θα εργαστείτε με συνέπεια όχι μόνο προς την συνέχιση, αλλά και την ενίσχυση του εν λόγω έργου.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να θεωρείτε δεδομένη τη στήριξη, ως επίσηςτην ετοιμότητά μας να αξιολογήσουμε και εν συνεχεία να αξιοποιήσουμε τις εισηγήσεις και τις προτάσεις σας.

Συγχαίροντας σας για το διορισμό σας, εύχομαι κάθε επιτυχία στην επιτέλεση των καθηκόντων σας.

 

Σας ευχαριστώ.