June 17, 2020

Τελετή διαβεβαίωσης του νέου Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό  Μέγαρο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, η τελετή διαβεβαίωσης του νέου Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Στέλιου Ναθαναήλ.

Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχει το Σύνταγμα, προχωρώ σήμερα στο διορισμό του κυρίου Στέλιου Ναθαναήλ στη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μίας βαρύνουσας σημασίας και καθ’ όλα κομβικής θέσης όσον αφορά την υπεράσπιση της συνταγματικής τάξης, την ευνομία και την εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου, αλλά και ως συνακόλουθο την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Ο διορισμός του κ. Ναθαναήλ στο ύψιστο αξίωμα του Ανώτατου Δικαστικού Οργάνου της χώρας, εδράστηκε στις ακαδημαϊκές σπουδές και την άριστη νομική του επάρκεια, απόρροια της πέραν των τεσσάρων δεκαετιών εμπειρίας και ευδόκιμου θητείας του στην υπηρεσία της δικαιοσύνης και τα δικαστικά έδρανα.

Πέραν τούτων, για τη λήψη της εν λόγω απόφασης προσμετρήθηκε το ακέραιο του χαρακτήρα, η ευσυνειδησία, η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η υψηλή αίσθηση ευθύνης που επέδειξε ασκώντας όλα αυτά τα χρόνια τα καθήκοντά του.

Τούτων λεχθέντων, δεν έχω αμφιβολία πως θα εργαστεί με ζήλο προς τη διασφάλιση του κύρους και της αξιοπιστίας της οποίας χαίρει το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας μας.

Την ίδια στιγμή, ως και οι προκάτοχοι του, αναμένεται να συμβάλει ενεργά και σε αγαστή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, στην ενίσχυση της λειτουργίας, τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης στον τόπο μας.

Στόχος, ο οποίος, και το υπογραμμίζω, με απόλυτο σεβασμό στην κατοχυρωμένη αυτονομία και ανεξαρτησία του θεσμού, τέθηκε στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας, μέσα από το μεγάλο και καινοτόμο έργο της μεταρρύθμισης του Δικαστικού μας συστήματος, αλλά και της δομής των Δικαστηρίων.

Όπως είναι καλά γνωστό, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της ομαλής, απρόσκοπτης και αποτελεσματικής απόδοσης της δικαιοσύνης προχωρήσαμε σε σειρά τομών, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τις εισηγήσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, της Νομικής Υπηρεσίας και του Δικηγορικού Συλλόγου. 

Τομές, οι οποίες αναντίλεκτα συνιστούν ποιοτικό άλμα για το εν γένει σύστημα δικαιοσύνης της χώρας μας.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια προχωρήσαμε:

•          στη σύσταση νέων Δικαστηρίων,  όπως του Διοικητικού Δικαστηρίου  και του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, ενώ προωθείται μέσα από τη μεταρρύθμιση που εισηγούμαστε ύστερα από συναπόφαση, η σύσταση Εφετείου, Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου.

•          στην προώθηση του εκσυγχρονισμού των δομών και της λειτουργίας των Δικαστηρίων.

•          στην επαναλειτουργία του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου.

•          στην αύξηση του αριθμού των Δικαστών, με καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση, πρόσληψη και  προαγωγή τους, Την ίδια στιγμή, κατατέθηκε νομοσχέδιο για την ίδρυση Ινστιτούτου για την συνεχή Επιμόρφωση των Δικαστών.

•          στην επίλυση κτιριακών προβλημάτων με την υλοποίηση σημαντικών έργων, το κόστος των οποίων ξεπερνά τα 95 εκατομμύρια ευρώ.

•          στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στην ετοιμασία πρακτικών.

•          στην προώθηση της ψηφιοποίησης των δικαστηρίων και της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice).

•          στην ροώθηση της αναθεώρησης του οικογενειακού δικαίου με την κατάθεση εφτά σχετικών νομοσχεδίων που εκκρεμούν στη Βουλή.

Μέσα από τη σειρά στοχευμένων μέτρων που λάβαμε και τις ριζικές μεταρρυθμίσεις που υιοθετήσαμε, έχουν ήδη γίνει καθοριστικά βήματα προς τον επιδιωκόμενο εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

Δεν παραγνωρίζουμε τα προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται. Είμαι, όμως. αποφασισμένος μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων και άμεσα εμπλεκόμενων φορέων, να μπορέσουμε να παραδώσουμε ένα σύστημα δικαίου εφάμιλλο των πλέον προηγμένων.

Θα ήτο παράλειψη, εάν δεν εξέφραζα προτού ολοκληρώσω, την εκτίμηση που ο ίδιος όσο και η Πολιτεία τρέφουμε προς τον απερχόμενο Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Μύρωνα Νικολάτο.

Ο κ. Νικολάτος υπηρέτησε για 40 και πλέον έτη με ευσυνειδησία και αμεροληψία την δικαιοσύνη του κράτους με αυστηρή προσήλωση στους νόμους και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμβάλλοντας παράλληλα μέσα από την καταγεγραμμένη πολυετή εμπειρία του στις εκσυγχρονιστικές προσπάθειες που προανέφερα.

κ. Ναθαναήλ,

Τιθέμενος επικεφαλής μίας εκ των τριών εξουσιών του κράτους, είμαι βέβαιος πως, αναγνωρίζοντας πλήρως τη σημαντικότητα του λειτουργήματος που αναλαμβάνετε, θα θέσετε τη δική σας σφραγίδα σας, εντός του χρόνου υπηρεσίας σας που δυστυχώς είναι περιορισμένος, στη δικαιοσύνη του τόπου μας, δικαιώνοντας τις προσδοκίες στις οποίες εδράστηκε ο διορισμός σας.

Συγχαίροντας σας, εύχομαι κάθε επιτυχία στην επιτέλεση των υψηλών καθηκόντων που αναλαμβάνετε.

Σας διαβεβαιώ ότι προς την κατεύθυνση αυτή η Πολιτεία θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης με αποκλειστική επιδίωξη την εκπλήρωση της ευθύνης όσον αφορά τη διευκόλυνση του πολυσύνθετου έργου της δικαστικής εξουσίας».

Από την πλευρά του ο νέος Πρόεδρος του  Ανωτάτου Δικαστηρίου είπε, μεταξύ άλλων, ότι η θέση στην οποία διορίζεται φέρει μεγάλη ευθύνη, προσθέτοντας πως «πρώτος μεταξύ ίσων, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου οφείλει να θέσει τους περαιτέρω στόχους για την πορεία της δικαιοσύνης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι ένα συλλογικό όργανο. Αναπτύσσοντας μεταξύ μας έναν υγιή εσωτερικό και δημοκρατικό διάλογο αναδεικνύεται η συλλογική του σοφία που υποστηρίζει το όραμα του Προέδρου και των μελών του για τα επόμενα βήματα. Το όραμα αυτό δεν υλοποιείται παρά μόνο με τη διαχρονική βοήθεια της Πολιτείας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο πρώτο αναγνώρισε τα προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης, με έμφαση στις καθυστερήσεις».

Πρόσθεσε ότι «πρωτοστάτησε το Ανώτατο Δικαστήριο στην αναζήτηση βοήθειας από τους μηχανισμούς της ΕΕ σε διάφορους τομείς που αφορούν τη λειτουργία των δικαστηρίων. Πράττοντας τούτο, αναθεώρησε παραδοσιακές αντιλήψεις του κοινού δικαίου και προέβη σε τολμηρές τομές σε πλείστα όσα θέματα που στο παρελθόν και στις συνθήκες που επικρατούσαν τότε θεωρούνταν ως μη χρήζοντα επεμβάσεων.

Η μεταρρύθμιση έχει ήδη αρχίσει. Δημιουργήθηκαν νέα δικαστήρια τα οποία όχι μόνο αποσυμφόρησαν το Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά και στελεχώθηκαν από δικαστές με εξειδίκευση στον τομέα τους

Με το δικό σας προσωπικό όραμα και την ενθερμή αρωγή της πολιτείας μέσω του πρώην, αλλά και του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχουν τροχοδρομηθεί σημαντικότατες τομές στις δομές των δικαστηρίων και της κυριαρχίας τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ευελπιστεί ότι σύντομα η Βουλή των Αντιπροσώπων θα μετουσιώσει το όραμα αυτό σε νόμους, ώστε να αρχίσει η υλοποίηση των ουσιαστικών αυτών αλλαγών, οι οποίες θα βοηθήσουν όχι μόνο στην επιτάχυνση του ρυθμού απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά και θα προσφέρει εκείνους τους αναγκαίους μηχανισμούς αυτοελέγχου και αλληλοελέγχου, τόσο απαραίτητους στην κοινωνία ενός σύγχρονου και ταυτόχρονα ευρωπαϊκού κράτους δικαίου».

Πρόσθεσε ότι «το όραμα όλων μας είναι να στηριχθεί περαιτέρω η δικαιοσύνη με την αγαστή συνεργασία όλων των παραγόντων, με προεξάρχουσα την αρωγή της πολιτείας και του δικηγορικού κόσμου, έτσι ώστε να εμπεδωθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη στο κοινό ότι τα δικαστήρια εργαζόμενα με πλήρη διαφάνεια ήταν και θα παραμείνουν στυλοβάτες των αρχών δικαίου και προασπιστές των ατομικών ελευθεριών του κάθε πολίτη που κατοικεί στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Τέλος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον απερχόμενο Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.