April 9, 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου

Μετά τη συνεδρία, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος κα Κλέλια Βασιλείου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «σε συνέχεια της χθεσινής σύσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών για τις επιπτώσεις της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά με τα δημοσιονομικά μέτρα στο δημόσιο τομέα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την απόφαση όπως εισηγηθεί  στον Γενικό Εισαγγελέα να καταθέσει εκ μέρους της Κυβέρνησης, έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενεργώντας παράλληλα προς αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης μέχρι την τελική κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την έφεση.  Όπως επίσης και για να εξετασθεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του Συντάγματος κατά τρόπο που να μην τίθεται εν αμφιβόλω η συνταγματικότητα όποιων νέων σχετικών μέτρων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών για μελέτη και προετοιμασία τυχόν εναλλακτικών μέτρων, τα οποία εν συνεχεία θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν με τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Εγκρίθηκε σήμερα το Σχέδιο Χορηγιών για ενεργειακούς ελέγχους σε ΜΜΕ συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.  Αναμένεται να αξιοποιηθεί από 100 περίπου επιχειρήσεις με ανώτατη χορηγία τις 2000 ευρώ.  Η χρηματοδότηση από το κράτος θα είναι 30%.

Εγκρίθηκε, επίσης, σήμερα το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων De Minimis του Υπουργείου Εργασίας και το οποίο απευθύνεται σε κοινοτικές και δημοτικές Αρχές ή άλλους κοινωφελής Οργανισμούς, για σκοπούς σύστασης έργων κοινωνικής φροντίδας, συμφιλίωσης εργασίας με την οικογενειακή ζωή και άλλα.

Μεταξύ άλλων, τα έργα αφορούν τη λειτουργία Καταφύγιων για θύματα Βίας στη βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών, τη λειτουργία Kέντρου Πολυθεματικής Στήριξης Θυμάτων Βίας, Κέντρα υποδοχής αιτητών ασύλου, κέντρα φιλοξενίας αστέγων.

Το ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000, ενώ υπάρχουν αναλογικές ποσοστώσεις ανά επιλέξιμη κατηγορία δαπανών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τις μεταρρυθμίσεις που καταγράφονται στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πλαίσιο και αφορούν, μεταξύ άλλων, την:

•          Ενίσχυση της αποδοτικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

•          Βελτίωση της αποδοτικότητας του Δικαστικού Συστήματος.

•          Συνέχιση της αξιοποίησης των νέων Πλαισίων Αφερεγγυότητας και Εκποιήσεων.

•          Περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του ιδιωτικού χρέους.

•          Περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

•          Βελτίωση της ποιότητας των Ενεργών Πολιτικών της Αγοράς Εργασίας, με έμφαση στους νέους.

Για την πορεία υλοποίησης του μεταρρυθμιστικού πλαισίου, όπως εγκρίθηκε σήμερα, θα ακολουθηθεί διαδικασία ενημέρωσης όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων.

Επίσης σήμερα έγινε ο διορισμός της Συμβουλευτικής Συντονιστικής Επιτροπής για την επίβλεψη και τη διασφάλιση της επάρκειας των αποθεμάτων των φαρμακευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης από το υφιστάμενο σύστημα, στο νέο περιβάλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων που θα δημιουργηθεί, με την εφαρμογή της 1ης και 2ης φάσης του ΓεΣΥ.          

Η Επιτροπή αποτελείται από άτομα με εξειδικευμένη γνώση του Τομέα, με τριετή θητεία».

Κληθείσα να σχολιάσει τη μετάβαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας και του Υφυπουργού Τουρισμού στον Λίβανο, η κα Βασιλείου είπε ότι «η επίσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών, Ενέργειας και του Υφυπουργού Τουρισμού στον Λίβανο εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας που αναπτύσσεται. Οι διμερείς, τριμερείς συνεργασίες, όπως καταγράφονται οπωσδήποτε είναι σε τροχιά και αυτή είναι μια άλλη επίσκεψη που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, σε θέματα ενέργειας κυρίως, και τουρισμού».

Σε ερώτηση αν θα συζητηθούν και θέματα ΑΟΖ, η κα Βασιλείου απάντησε ότι το θέμα εντάσσεται στο πλαίσιο γενικότερης συζήτησης.

Ερωτηθείσα αν υπάρχουν εξελίξεις για το θέμα επικύρωσης της ΑΟΖ από το Κοινοβούλιο του Λιβάνου, η κα Βασιλείου είπε ότι «γίνεται μια συζήτηση που θα πρέπει να αφήσουμε να εξελιχθεί και μόλις έχουμε οριστική απάντηση επ’ αυτού, θα τοποθετηθούμε».