Παραλαβή ετήσιας Έκθεσης Μέλους Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

November 7, 2019

H Κύπρος είναι πρώτη ανάμεσα στους «28» με απορρόφηση 50% από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έναντι 29% που είναι ο μέσος όρος.

Ακούμε ορισμένους να αμφισβητούν κάποιοι την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Σήμερα, παραδίδοντας την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ε.Ε. στον Πρόεδρο, ο κ. Λαζάρου, μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανέφερε ότι η Κύπρος είναι πρώτη ανάμεσα στους «28» με απορρόφηση 50% από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έναντι 29% που είναι ο μέσος όρος. Έτσι φαίνεται ότι μέχρι το τέλος του Δημοσιονομικού Πλαισίου θα έχουμε πλήρη απορρόφηση για αναπτυξιακά προγράμματα.

Μαζί με τους αδιαμφισβήτητους δείκτες της ανάπτυξης, τη δραστική μείωση της ανεργίας και το οικονομικό κλίμα που έχει ανακουφίσει τους πολίτες, οι επιδόσεις της Κυβέρνησης και της χώρας μας στα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα είναι απάντηση σε αυτούς που αμφισβητούν.

Η προτεραιότητα της Κυβέρνησης σήμερα, όπως το υπογράμμισε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι, μαζί με την ανάπτυξη, να προχωρήσει στις αλλαγές που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας παρέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο την ετήσια έκθεση της ΕΔΥ σε ψηφιακή μορφή, με κλειδί μνήμης USB, υπογραμμίζοντας ότι η Υπηρεσία έχει πλήρως ψηφιοποιηθεί, υλοποιώντας τον στόχο για ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Στόχος της Κυβέρνησης, όπως είπε ο Πρόεδρος, είναι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα.

Με την ευκαιρία ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στους στόχους της διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η δημιουργία του Υφυπουργείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας.

Σημείωσε ακόμα ότι η Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας που βρίσκεται στη Βουλή για έγκριση είναι εθνικό θέμα και κάτι από το οποίο θα ωφεληθούν όλοι οι πολίτες, προκειμένου να αξιολογείται και άρα να γίνει πιο αποδοτική η Δημόσια Υπηρεσία, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα να ξέρουν ότι αναγνωρίζεται και ανταμείβεται η προσπάθεια τους και η εργατικότητα όπως και η απόδοση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι υπολογίζει στη συμβολή και θετική ανταπόκριση και των πολιτικών κομμάτων».