ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Τα τελευταία 30 χρόνια εξέχουσες προσωπικότητες λαμβάνουν τιμητικές διακρίσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι διακρίσεις αυτές αφορούν είτε τη συνολική προσφορά τους είτε την ειδική προσφορά των προσώπων αυτών. Τα παράσημα αυτά τα απονέμει ο ίδιος ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Παράσημα και Διακρίσεις


A. ΤΑΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄


1) Μέγα Περιδέραιο του Τάγματος Μακαρίου Γ΄ 
2) Μεγαλόσταυρος του Τάγματος Μακαρίου Γ΄
3) Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος Μακαρίου Γ
4) Ταξιάρχης του Τάγματος Μακαρίου Γ΄
5) Αξιωματικός του Τάγματος Μακαρίου Γ΄ 
6) Ιππότης του Τάγματος Μακαρίου Γ΄ 


B. ΤΑΓΜΑ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1) Μεγαλόσταυρος του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
2) Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
3) Ταξιάρχης του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
4) Αξιωματικός του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
5) Ιππότης του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας